USLUGA TRANSPORTA

USLUGA TRANSPORTA

transporta, demontiranja, montiranja klavira, pianina, orgulja(električnih, mehaničkih i pneumatskih) i harmoniuma uz stručnu ekipu i specijalna pomagala