USLUGA POPRAVKA

USLUGA POPRAVKA

Popravljamo isključivo funkciju trenutačnih postoječih kvarova(sitni kvarovi) na licu mjesta, ali se ne isključuju zamjena svog potrošenog materijala(koža, obloga i opruga).