USLUGA INTONACIJE, HARMONIJA INSTRUMENATA

USLUGA INTONACIJE, HARMONIJA INSTRUMENATA

Intonacija je postupak pri izradi i restauraciji glazbenih instrumenata kojima se odstranjuju nedostaci kod pojedinih tonova i ujednačuje boja zvuka. Pri svakom instrumentu koristimo naljepnice.
Na svakom Vašem glazbenom instrumentu bilo da je novi i restaurirani stari instrument možemo ujednačiti čistoću i jačinu tonova.