USLUGA UGAĐANJE-ŠTIMANJE

USLUGA UGAĐANJE-ŠTIMANJE

Na Vaš poziv dolazimo i vršimo ugađanje(štimanje) orgulja, harmoniuma, glasovira(klavira), pianina, čembala, harmonika…uz ugađanje radimo reguliranje i popravak mehaničke funkcije, intonaciju i harmonizaciju instrumenata.