USLUGA IZRADE NOVIH DIJELOVA GLAZBALA

USLUGA IZRADE NOVIH DIJELOVA GLAZBALA

Izradjujemo nove dijelove za klavire, pianine i orgulje ako su u devastiranom stanju.