USLUGA FUNKCIONALNE OBRADE MEHANIKE

USLUGA FUNKCIONALNE OBRADE MEHANIKE

Održavanje, reguliranje mehanika, kako bih Vaš instrument ostao duže vrijeme naštiman, lakoća ugođaja pritiskanja tipaka, intonacija i ujednačenost visine tonova, čekiči ili batiči – pri potisku tipke ujednačeno udaraju od žicu – nisu urezani kako bih prigušivali tonove i nemogučnost uštimanosti, produživanje vijeka trajanja od propadanja i zamjene novima…